<kbd id='79d02c0b72'></kbd><address id='79d02c0b72'><style id='79d02c0b72'></style></address><button id='79d02c0b72'></button>

     Poljoinfo

     Nove poruke

     Dobro do?li na Poljoinfo - poljoprivredni forumDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i op?te teme.

     Pravila Poljoinfo foruma

     Teme
     4
     Poruka
     527
     Teme
     4
     Poruka
     527
     novii
     Prelazak na XenForo
     • novii

     ?lanovi poljoinfo foruma

     Teme
     5,7K
     Poruka
     24,8K
     Teme
     5,7K
     Poruka
     24,8K
     J
     pozdrav
     • jooka

     Poljoprivreda

     Teme
     290
     Poruka
     96K
     Teme
     290
     Poruka
     96K
     Peet
     Cena ARENDEu vasem mestu???
     • Peet

     Caffe

     Teme
     379
     Poruka
     210,2K
     Potforumi:
     1. ?esto postavljana pitanja
     2. Okupljanja ?lanova Poljoinfo foruma
     Teme
     379
     Poruka
     210,2K
     Dobrin?an
     Zabava, sme?ne slike, video i ostalo.7 deo.
     • Dobrin?an

     Obrazovanje budu?ihpoljoprivrednika

     Teme
     30
     Poruka
     595
     Potforumi:
     1. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
     2. Poljoprivredni fakultet u Zemunu
     3. Srednje i visoke poljoprivredne skole
     Teme
     30
     Poruka
     595
     B
     Смерови
     • biber99

     Predlozi i kritike

     Teme
     41
     Poruka
     4,3K
     Potforumi:
     1. Uputstva za poljoinfo
     Teme
     41
     Poruka
     4,3K
     BARBULA
     Problemi u radu Poljoinfo foruma
     • BARBULA

     Proizvo?a?i traktora

     AGCO

     Teme
     6
     Poruka
     8,9K
     Potforumi:
     1. Fendt
     2. Massey Ferguson
     3. Valtra
     4. Challenger
     Teme
     6
     Poruka
     8,9K
     A
     Massey Ferguson
     • Arkadije

     ARGO

     Teme
     3
     Poruka
     928
     Potforumi:
     1. McCormick
     2. Landini
     3. Valpadana
     Teme
     3
     Poruka
     928
     M
     Landini
     • miloske123

     CNH

     Teme
     4
     Poruka
     7,3K
     Potforumi:
     1. Case
     2. New Holland
     3. Steyr
     4. Kobelco
     Teme
     4
     Poruka
     7,3K
     milan_spay
     New Holland
     • milan_spay

     SDF

     Teme
     4
     Poruka
     2,4K
     Potforumi:
     1. Deutz Fahr
     2. SAME
     3. Lamborghini
     4. Hürliman
     Teme
     4
     Poruka
     2,4K
     Miladin
     DEUTZ
     • Miladin

     Ruski proizvo?a?i

     Teme
     16
     Poruka
     39,7K
     Potforumi:
     1. MTZ
     2. LTZ
     3. VTZ
     4. Kirovec
     Teme
     16
     Poruka
     39,7K
     lovac luka
     MTZ Belarus
     • lovac luka

     Doma?i proizvo?a?i

     Teme
     15
     Poruka
     43,1K
     Potforumi:
     1. IMT
     2. IMR
     3. Zadrugar
     Teme
     15
     Poruka
     43,1K
     577
     Cene generalnih remonta motora -Op?ta-
     • 577

     Ostali proizvo?a?i

     Teme
     78
     Poruka
     41,5K
     Potforumi:
     1. John Deere
     2. Zetor
     3. YTO
     Teme
     78
     Poruka
     41,5K
     milos.jovic.140
     Zetor
     • milos.jovic.140

     Poljoprivredna mehanizacijaDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme u vezi mehanizacije koja se koristi u poljoprivredi.

     Traktori

     Teme
     190
     Poruka
     84,7K
     Potforumi:
     1. Tehni?ke i ostale diskusije o traktorima
     Teme
     190
     Poruka
     84,7K
     Matic
     Slobodna diskusija o traktorima
     • Matic

     Priklju?ci za traktore

     Teme
     123
     Poruka
     119,5K
     Teme
     123
     Poruka
     119,5K
     Matic
     Prikolice
     • Matic

     Kombajni i bera?i

     Teme
     94
     Poruka
     53,7K
     Teme
     94
     Poruka
     53,7K
     Matic
     Slobodna diskusija o ?itnim kombajnima
     • Matic

     Tehni?ka dokumentacija

     Teme
     17
     Poruka
     1,3K
     Teme
     17
     Poruka
     1,3K
     jbrtka
     Tra?im dokumentaciju!
     • jbrtka

     RatarstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz ratarstvo i ratarsku proizvodnju.

     Agrotehnika u ratarstvu

     Teme
     175
     Poruka
     78,9K
     Potforumi:
     1. Za?tita ratarskih kultura
     2. ?ubrenje ratarskih kultura
     3. Operacije u ratarstvu
     Teme
     175
     Poruka
     78,9K
     olalija
     Oranje
     • olalija

     Ratarski proizvodi

     Teme
     309
     Poruka
     195,8K
     Potforumi:
     1. Semenski proizvodi
     2. Ratarski usevi
     3. Cene ratarskih proizvoda
     Teme
     309
     Poruka
     195,8K
     M
     Cena Suncokreta 2019
     • mili torak

     Skladi?tenje ratarskih proizvoda

     Teme
     29
     Poruka
     4,8K
     Teme
     29
     Poruka
     4,8K
     A
     Skladi?tenje kukuruza i vlaga
     • ACA RAIC

     PovrtarstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz povrtarstvo i povrtarsku proizvodnju.

     Plastenici, staklenici i visoki tuneli

     Teme
     79
     Poruka
     8,2K
     Potforumi:
     1. Proizvodnja rasada i povr?a u plastenicima
     Teme
     79
     Poruka
     8,2K
     onua
     Elektri?ni greja?i za rasad
     • onua

     Povrtarski proizvodi

     Teme
     110
     Poruka
     20,5K
     Potforumi:
     1. Proizvodnja povr?a na otvorenom
     Teme
     110
     Poruka
     20,5K
     S
     Uzgoj paprike -op?ta tema
     • skal

     Navodnjavanje

     Teme
     17
     Poruka
     3,7K
     Teme
     17
     Poruka
     3,7K
     B
     Sistemi za navodnjavanje
     • BOKIBOLE

     Za?tita i ?ubrenje

     Teme
     34
     Poruka
     2K
     Teme
     34
     Poruka
     2K
     dzionik
     Kompostiranje
     • dzionik

     Skladi?tenje i plasman povrtarskih kultura

     Teme
     15
     Poruka
     517
     Teme
     15
     Poruka
     517
     H
     Male hladnja?e za povrtare.
     • happy star

     Vo?arstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz vo?arstvo i vo?arsku proizvodnju.

     Razmno?avanje vo?a

     Teme
     38
     Poruka
     8,4K
     Teme
     38
     Poruka
     8,4K
     Sloba31
     Gde kupiti kvalitetne sadnice raznog vo?a?
     • Sloba31

     Vo?ke sa jabu?astim plodovima (jabu?aste vo?ke)

     Teme
     19
     Poruka
     11,4K
     Teme
     19
     Poruka
     11,4K
     N
     Orezivanje vo?a
     • nb-campari

     Vo?ke sa ko?ti?avim plodovima (ko?ti?ave vo?ke)

     Teme
     27
     Poruka
     24,4K
     Teme
     27
     Poruka
     24,4K
     pele
     Kajsija
     • pele

     Vo?ke sa jezgrastim plodovima (jezgraste vo?ke)

     Teme
     11
     Poruka
     6,9K
     Teme
     11
     Poruka
     6,9K
     M
     Leska - op?ta tema
     • megamika

     Vo?ke sa jagodastim plodovima (jagodaste vo?ke)

     Teme
     99
     Poruka
     51,3K
     Potforumi:
     1. Jagoda
     2. Malina
     Teme
     99
     Poruka
     51,3K
     B
     Plasman i cena maline u 2019 godini
     • Brdy

     Ostale vo?ke

     Teme
     26
     Poruka
     1,9K
     Teme
     26
     Poruka
     1,9K
     К
     Asimina
     • Комадара

     Mehanizacija i alati u vo?arstvu

     Teme
     38
     Poruka
     5,6K
     Teme
     38
     Poruka
     5,6K
     milanristicks
     Ru?ne alatke u vo?arstvu
     • milanristicks

     Za?tita vo?a i protivgradna za?tita